Sportvisie 2010-2014

0

HOLTEN – Woensdagavond 26 november 2008 wordt in het Parkgebouw Rijssen een thema-avond gehouden voor sportverenigingen. De avond begint om 19.30 uur.

Op de agenda staat onder ander de presentatie van de concept sportnota en een presentatie over combinatiefuncties binnen onderwijs, sport en cultuur. Insteek van deze avond is het kweken van een breed draagvlak voor de inhoud van sportnota en voor de nieuw op te zetten combinatiefuncties met als doel om kinderen meer in beweging te krijgen. Hiervoor is een nieuwe impuls noodzakelijk en zijn de sportverenigingen onmisbaar.

Met betrekking tot de concept sportnota is het mogelijk om te reageren op de actiepunten die per hoofdstuk zijn aangegeven in deze nota. Daarnaast is er de mogelijkheid om tot 5 december 2008 via mail te reageren op dit concept. Tijdens de volgende thema-avond woensdag 18 maart 2009 wordt de definitieve versie van sportnota besproken.

In januari 2009 wordt een vervolgsessie ingepland over het onderwerp combinatiefuncties. Ondertussen kunnen verenigingen nadenken over eventuele invulling voor deze combinatiefuncties en hun toekomstvisie hierop. Toelichting op de inhoud van een combinatiefunctie wordt op woensdagavond 26 november 2008 gegeven.

De sportraad Rijssen-Holten nodigt alle sportverenigingen van harte uit om te komen. Zonder input van hen is het niet mogelijk om inhoudelijk een goede sportvisie voor de komende jaren neer te zetten.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.