Sporten? Dat kan nu ook via school!

0

HOLTEN/RIJSSEN – Met ingang van het schooljaar 2011-2012 is een website www.kiessportencultuur.nl van de gemeente actief.

De website is beschikbaar voor sportverenigingen en cultuurorganisaties. Doel van deze site is meer bekendheid geven aan het brede beweeg-, sport- en cultuuraanbod binnen Rijssen-Holten.

Veel aanbod
Het brede sport- en beweegaanbod dat sportverenigingen organiseren in het kader van het jeugdkennismakingsproject ’Kies voor Hart en Sport’ en het gezondheidsprogramma ‘IK Lekker Fit’, is te vinden op deze website. Naast het sportieve aanbod biedt de site ook informatie over het culturele aanbod. Diverse culturele activiteiten worden genoemd. Voor informatie en aanmelding van dit variërende aanbod kan de jeugd terecht op de site www.kiessportencultuur.nl.

Verbreding aanbod
Tot op heden was het aanbod vooral gericht op de projectperiode van maart tot en met mei. Dit veranderd nu, vanaf 2013 kunnen sportverenigingen en cultuurorganisaties het hele jaar door hun kennisaanbod plaatsen op de site www.kiessportencultuur.nl.

Combinatiefunctionarissen
Naast het bestaande aanbod in de projectperiode maart tot en met mei, staat vanaf 2013 maandelijks een sport en of cultuuractiviteit centraal. Een halfjaarkalender wordt in samenwerking met combinatiefunctionarissen opgesteld en uitgereikt aan de basisscholen binnen Rijssen-Holten. Ook bezoeken de combinatiefunctionarissen de scholen om deelname van de jeugd te bevorderen. De school is vooral de plek waar we als gemeente de (nog niet actieve) jeugd kunnen verleiden om actief mee te gaan doen.

Extra promotie
Om het aanbod voor de jeugd te promoten verschijnen posters. In de periode 4 tot 11 december 2012 zijn er in Rijssen en Holten op de City-Displays langs de weg posters met de oproep ‘Geef je op!’ Kies voor sport en cultuur.

Informatie
Voor meer informatie over de website www.kiessportencultuur.nl kunnen belangstellenden terecht bij de heer W. Loode, t (0548) 854 745, e-mailadres [email protected] van de gemeente.

www.kiessportencultuur.nl vanaf 2013 structureel beweeg-, sport- en cultuuraanbod voor de jeugd

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.