Samenwerking is de sleutel, twee weten meer dan één

HOLTEN – Rijssen-Holten is een energieke en ondernemende gemeente die haar klanten wil behandelen zoals we zelf ook behandeld willen worden. Daarbij waarderen we ieders mening om ons beleid verder te onderbouwen, aan te scherpen of te wijzigen. Zo een aantal kreten uit het nieuwe dienstverleningsconcept dat is vastgesteld.

“Samenwerking is de sleutel hiertoe”, aldus burgemeester Arco Hofland. ‘”Twee weten meer dan één. Daarom willen we in onze gemeente inwoners, ondernemers en bezoekers centraal stellen. Laten we elkaar inspireren en uitdagen om stappen te zetten”. Om dit te kunnen doen moet de organisatie voor iedereen open en toegankelijk zijn. Dienstverlening speelt hierbij een centrale rol. Hoe deze dienstverlening de komende jaren wordt vormgegeven is vastgelegd in het dienstverleningsconcept. Hierin staan de richtlijnen voor de organisatie die iets zeggen over de wijze waarop er gekeken wordt naar en omgegaan wordt met klanten. De richtlijnen bestaan uit een vijftal uitgangspunten: klantvriendelijk, duidelijk, transparant, interactief en flexibel.

Kort, bondig en vooral duidelijk
Een kort en bondig dienstverleningsconcept, zoals dat past bij een ondernemende gemeente. Op basis van de visie op de dienstverlening worden verdere stappen gezet om dit niveau te bereiken. De gemeente ziet een mooie kans om samen met haar inwoners toe te werken naar een netwerkende, co-creërende gemeente. Daarbij komt dat we samen veel sterker staan. We maken daarbij gebruik van de synergie van alle verschillende pluspunten van Rijssen-Holten. Kort samengevat: Duidelijk Rijssen-Holten.

Reacties zijn gesloten.