Resultaat aanbesteding huishoudelijke hulp

0

GEMEENTE – De huidige contracten met de zorgaanbieders voor hulp bij het huishouden lopen af op  31 december 2013. Voor het jaar 2014 zijn nieuwe contracten afgesloten. De aanbesteding is samen met elf Twentse gemeenten voorbereid en uitgevoerd. De aanbesteding heeft voor Rijssen-Holten geleid tot inschrijving van de vier huidige aanbieders en vijf nieuwe aanbieders. Met deze negen aanbieders worden raamovereenkomsten gesloten voor het leveren van Hulp bij het Huishouden in 2014.

De aanbieders van hulp bij het huishouden in Rijssen-Holten zijn voor 2014 de huidige zorgaanbieders RST, Solace, TSN, Tzorg en vijf nieuwe aanbieders, BTK-zorg, Beter Thuis Wonen Thuiszorg, Bions, ThuiszorgInHolland en Vitaal Thuiszorg.  

Keuzevrijheid
Inwoners die nu hulp bij het huishouden hebben houden die ondersteuning ook in 2014. Zij hebben de keuze om te blijven bij de aanbieder waar zij nu de hulp van ontvangen, of één van de nieuwe aanbieders te kiezen. Die keuzevrijheid bestaat nu ook al. Inwoners die nu hulp bij het huishouden ontvangen van een zorgaanbieder ontvangen binnenkort hierover persoonlijk bericht.  Als ze willen overstappen naar een andere zorgaanbieder dan vullen zij een antwoordformulier in. Willen ze bij de huidige zorgaanbieder blijven, dan hoeven ze niets te doen.

Landelijke ontwikkelingen
De komende jaren verandert er veel in de zorg en ondersteuning. Met ingang van 1 januari 2015 draagt het rijk en de provincie andere taken uit de AWBZ over aan de gemeente. Ook is er landelijk een nieuwe wet Maatschappelijke ondersteuning in de maak. De aanbesteding van de huishoudelijke hulp heeft daarom plaatsgevonden over alleen het jaar 2014. Op dit moment zijn de wettelijke kaders onvoldoende duidelijk.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.