Reclame straks alleen via displays

0

HOLTEN – Om reclame op straat te beperken en te reguleren, wil de gemeente alleen op daarvoor aangewezen lichtmasten de mogelijkheid bieden reclame-uitingen te plaatsen.

Er werd in januari een voorstel gedaan om alle reclame-uitingen te verbieden, maar dit ging het college van B en W te ver. Het tijdelijk plaatsen van driehoeksborden en spandoeken zou mogelijk moeten blijven.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van maart 2009 zijn algemene regels opgenomen voor het plaatsen van reclame in plaats van een vergunningsplicht. Mede hierdoor is er een toenemende wildgroei ontstaan. Daarom is nu in de wijziging van de APV, die voor januari op de agenda staat, de vergunningsplicht opnieuw geregeld. Wel met een aantal uitzonderingsbepalingen.

Door het aanbrengen van vaste displays aan lantaarnpalen – die van tevoren zijn aangewezen – kan dan commerciële als niet-commerciële reclame toch een plekje krijgen.
Het plaatsen van de displays zou kunnen worden uitbesteed aan een particulier bedrijf, die dan ook het onderhoud van de borden op zich neemt.
(bron Weekkrant)

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.