Positieve reacties Sportverenigingen

0

HOLTEN – op Sportvisie 2010-2014 en Combinatiefuncties

Op woensdagavond 26 november 2008 werd in het Parkgebouw Rijssen een thema-avond gehouden voor sportverenigingen. Centraal stond de sportvisie 2010-2014 (conceptnota) en het thema combinatiefuncties. De avond werd goed bezocht. Resultaat van de avond is dat de sportverenigingen positief op beide onderwerpen reageerden.

Conceptnota
De reacties van de sportverenigingen op de conceptnota worden verwerkt. Tot vrijdag 5 december 2008 kunnen sportverenigingen nog hun reactie geven op deze nota. Hoe kijkt men aan tegen de voorstellen die in deze nota worden gedaan, wat vindt u ervan?

Wat is een combinatiefunctie?
Tijdens de avond werd een presentatie gegeven waarin het volgende aan de orde kwam.

Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk – of in ieder geval voor een substantieel deel – te werk gesteld wordt in bij twee werkvelden/sectoren. Om combinatiefuncties een aantrekkelijk type banen te maken, wordt daarom nadrukkelijk naar oplossingen met één werkgever gezocht.

Meerwaarde van combinatiefuncties
Een combinatiefunctie moet een gezamenlijk doel dienen, namelijk een meerwaarde hebben voor alle partijen. Wie samen met een andere organisatie een combinatiefunctie wil realiseren, moet bereid zijn intensief met elkaar samen te werken. De betrokken organisaties moeten bovendien willen en kunnen investeren in een soms langdurige ontwikkeling, waar een combinatiefunctie uit kan voortvloeien, maar waarvan de resultaten vooraf niet vaststaan.

Werkgeverschap
De aanstelling van een combinatiefunctionaris vinden zo veel als mogelijk (op termijn) plaats bij scholen, sportverenigingen en culturele instellingen. Een (tussen) oplossing kan de aanstelling bij een derde zijn, waaronder bij de gemeente zelf. Door de Taskforce Combinatiefuncties is een aantal voorstellen en adviezen gedaan over hoe het werkgeverschap te regelen.

Actie sportverenigingen
Om een vervolg te kunnen geven aan het onderdeel combinatiefuncties is de sportverenigingen verzocht voor 1 januari 2009 aan te geven of zij kansen zien en of zij eventueel zitting willen nemen in een te vormen werkgroep over dit onderwerp. De sportraad Rijssen-Holten roept daarom alle sportverenigingen op om voor 1 januari te reageren op dit onderwerp.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.