Op zoek naar monumenten

0

HOLTEN – Inwoners van de gemeente Rijssen-Holten kunnen van 26 november tot en met 5 december 2008 monumenten voordragen. De gemeente Rijssen-Holten heeft een historie die nog steeds zichtbaar is in de kernen en in het landschap. Inwoners die vinden dat de lijst van monumenten uitgebreid kan worden, kunnen dit bij de gemeente melden. De complete lijst staat op de website www.rijssen-holten.nl

De gemeente beschikt over 30 rijksmonumenten en 31 gemeentelijke monumenten. Het college hecht veel waarde aan de gemeentelijke historie en wil dat graag bewaren. Daarom wordt de gemeentelijke monumentenlijst geactualiseerd, ook al omdat er bijvoorbeeld geen panden in Holten op de lijst voorkomen. Hierbij wordt de hulp van de inwoners ingeroepen. Het Oversticht voert de actualisatie uit.

Hoe kunnen inwoners suggesties aandragen? (lees verder)

Suggesties kunnen worden gemaild naar [email protected], onder vermelding van het adres en plaats en soort van het object, en de oorspronkelijke en huidige functie.
Wanneer het niet mogelijk is te mailen, kunnen suggesties ook per telefoon worden doorgegeven aan de heer J. (Johan) Brinkers, t. (0548) 854597.

Wat kan allemaal worden aangedragen?
Voor dit project wordt de hele gemeente onder de loep genomen. Alle bijzondere objecten kunnen worden aangedragen. Dit kan dan gaan om bijvoorbeeld bijzondere fabrieksgebouwen, aparte boerderijen, andere panden die o.a. in de naoorlogse periode (1945-1965) gebouwd zijn. en andere objecten.

Wat gaat er gebeuren met de suggesties die zijn aangedragen?
Het Oversticht zal de diverse suggesties gaan bekijken en beoordelen of ze op de gemeentelijke monumentenlijst thuishoren.
De objecten worden beoordeeld op 5 onderdelen, namelijk architectuurhistorische kenmerken, stedenbouwkundige kenmerken, cultuurhistorische kenmerken, gaafheid en zeldzaamheid.
Het Oversticht brengt een concept advies uit over de actualisatie en uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst aan een speciaal ingestelde begeleidingscommissie. Deze begeleidingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de plaatselijke historische verenigingen, medewerkers van Het Oversticht en enkele ambtenaren van de gemeente Rijssen-Holten. De verwachting is dat in de eerste helft van 2009 de nieuwe lijst vastgesteld gaat worden.

Zijn er voorbeelden te noemen van enkele gemeentemonumenten?
Voorbeelden van gemeentelijke monumenten zijn bijvoorbeeld de woningen aan de Stationsdwarsweg 49 tot en met 59 in Rijssen. De dubbele woningen zijn gesitueerd in een straat aan de rand van de binnenstad. De panden verkeren in nagenoeg originele staat en vormen samen een fraai ensemble. De panden hebben architectuurhistorische waarde en zijn ook stedenbouwkundig van belang.
Een ander voorbeeld is de tribune bij het voetbalveld aan de Wierdensestraat in Rijssen. De tribune is van cultuur- en architectuurhistorische waarde vanwege de functie en als redelijk gaaf en zeldzaam voorbeeld van een dergelijke houten tribune.
Ook het hekwerk rond de koningin Wilhelminaboom, midden op het Schild tegenover de ingang van de N.H. kerk in Rijssen is een voorbeeld van een gemeentelijk monument.

Vragen?
Als inwoners vragen hebben, dan kunnen ze contact opnemen met de gemeente. Ze kunnen dan bellen met Johan Brinkers, 0548-854597 of mailen naar [email protected]

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.