Bekijk Onderwep

Gemeentebelang

Bedàànkt

Ie wordt er stille van, zô völle lèu, diet de mèuite hebt e nömm’n um ofgelôôp’n vriejdag te kômm’n lustern in ‘t Kultuurhuus. At ze miej neet noar de môônd hebt e proat, vunn’n ze ‘t àmoa môôi. Zelfs vanuut België wadd’n ze e kömm’n um te…