Nominaties bekend vrijwilliger van het jaar 2006

0

Verkiezing vrijwilliger 2006, kern Holten en kern Rijssen

Nominaties zijn bekend

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op dinsdagavond 2 januari 2007 om 19.30 uur worden de vrijwilligers van het jaar 2006 bekend gemaakt. Ongeveer 200 vrijwilligersorganisaties zijn aangeschreven. Daarnaast kon via de website van de gemeente ‘online’ een nominatieformulier ingevuld worden. Hiervan is gebruik gemaakt. Verder stonden op diverse plaatsen binnen de kernen verkiezingsbussen met nominatieformulieren.

Door diverse organisaties, maar ook door mensen op persoonlijke titel zijn vele nominaties ingediend. De jury heeft (opnieuw) geconstateerd dat er veel inwoners van Rijssen-Holten zijn die zich bijzonder verdienstelijk maken als vrijwilliger. Uit alle inzendingen heeft de jury per kern 3 vrijwilligers genomineerd.

Voor de kern Holten zijn dat (in willekeurige volgorde):
· Mevrouw F.J. (Frieda) Hofman-van Zon, Kolweg 69, Holten
· De heer G.J. (Gerrit) van Zon, Churchillstraat 76, Holten
· De heer A.J. (Anton) Beuwer, Churchillstraat 59, Holten

Vrijwilligers jeugd:
· Rik Markvoort, Brummelaarsweg 22 en Hans Coster, Kwintenweg 3, beide als vrijwilliger actief als paasvuurbouwers Beuzeberg

Alle genomineerden zijn uitgenodigd voor de nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari 2007.

Korte omschrijving van het vrijwilligerswerk waarvoor de mensen genomineerd zijn:
Mevrouw F.J. Hofman-van Zon, Kolweg 69, Holten
· 20 jaar actief als EHBO-ster en enige gediplomeerde Lotus
· zet zich als Lotus ook in voor jeugd-EHBO en herhalingslessen
· als eerste hulpverlener actief bij diverse evenementen in het dorp.
· actief als official voor de zwemclub, en helpt o.a. bij zomerkampen
· actief als vrijwilligster voor Ronald MC Donaldhuis

De heer G.J. van Zon, Churchillstraat 76, Holten
· 2 keer per week maaltijden rondbrengen bij De Diessenplas
· assisteren bij diverse activiteiten van De Diessenplas
· boodschappen halen voor bewoners aanleunwoningen, die dit zelf niet meer kunnen
· al bijna 15 jaar betrokken bij organisatie wekelijkse kerkdiensten op woensdagavond bij De Diessenplas
· zeer actief als collectant voor 8 tot 10 goede doelen als lid van Nijverdals koor ook helpen bij uitvoering van Rijssense oratoriumvereniging Hosanna

De heer A.J. Beuwer, Churchillstraat 59, Holten
· verzorgt (drukt) al 20 jaar het clubblad
· leider van redactiecommissie
· drukt ook het blad bij verzorgingshuis De Diessenplas
· is als vrijwilliger ook actief binnen de RK kerk

Genomineerde jeugdige vrijwilligers voor de aanmoedigingsprijs
Rik Markvoort en Hans Coster
· paasvuurbouwers Beuseberg, vanaf 2001 elke zaterdag vanaf januari en 3 weken vóór Pasen 5 á 6 avonden per week
· voeren overleg met grondeigenaren, VVV, brandweer, buurt et cetera over alle zaken die bij bouwen Paasvuur van belang zijn
· na afloop 2 á 3 weken opruimen
· enthousiasmeren van andere jongeren voor dit vrijwilligerswerk, zodat dit folkloregebeuren blijft bestaan. Is van belang voor buurtschap en de VVV.

Voor de kern Rijssen zijn dat (ook in willekeurige volgorde):
· Mevrouw M.A.L. (Marian) van der Steen-Koedijk, Elsenerstraat 16-307, Rijssen
· Mevrouw C.M.M. van Dalen, Braakmansdijk 137, Rijssen
· Mevrouw A. (Ina) Baan-Maassen van der Brink, Scholekster 43, Rijssen

Mevrouw M.A.L van der Steen-Koedijk, Elsenerstraat 16-307, Rijssen
· bijna 25 jaar bestuurslid Zonnebloem, afd. Rijssen. Verzorgt PR
· organiseert de jaarlijkse ziekendag, kost vele uren per dag
· actief in het wekelijks bezoeken van zieke en eenzame mensen
· elke week is een wandel- en welfaregroep actief, hiervoor organiseert zij de uitstapjes en wandelingen
· jarenlang actief geweest als begeleidster dagopvang ouderen gedurende een dagdeel per week
· Marian zit zelf in een rolstoel, maar dat ‘hindert’ haar niet veel vrijwilligerswerk te verrichten voor de Zonnebloem

Mevrouw C.M.M. van Dalen-Kleppe Braakmansdijk 137, Rijssen
· wekelijks eten met mensen in verpleeghuis De Schutse
· maandelijks een zondagochtend ander vrijwilligerswerk bij de Schutse
· is actief bij organisatie Curia in Amsterdam. Werkt daar wanneer nodig als vrijwilligster voor mensen die vanwege ernstige ziekte niet lang meer te leven hebben
· al 20 jaar actief bij comité Woord en Daad, waarvoor ze vele verkopingen en andere activiteiten organiseert
· jarenlang als vrijwilligster meegegaan met vakanties voor gehandicapten
· is vrijwilligster in zorgteam van de kerk en bezoekt ze mensen die hulp en aandacht nodig hebben

Mevrouw A. Baan-Maassen van den Brink, Scholekster 43, Rijssen
· vrijwilligerswerk bij dagopvang ouderen (al 9 jaar)
· actief voor werkgroep Dorcas voedselactie
· helpt bij jeugdwerk asielzoekers
· neemt deel aan werkgroep van Stephanos (zendingswerk)

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.