Lokaal Liberaal medeondertekenaar beleidsakkoord

0

HOLTEN – De vier coalitiepartijen SGP, CDA, CU en GB presenteerden op 17 april jl. het coalitieakkoord. Andere partijen kregen de gelegenheid hun inbreng te geven in het beleidsakkoord.

Een aantal punten van Lokaal Liberaal Rijssen – Holten werd opgenomen. En zo werd lijsttrekker Rob de Koe medeondertekenaar.

·         Op verzoek van LL gaat het college de komende jaren op zoek naar verruiming van het beleid omtrent nieuwe of bijzondere woonvormen. Hieronder valt ook versoepeling van beleid rond inwoning van ouders bij hun kinderen. Als de overheid wil dat onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun eigen omgeving, dan moet de lokale overheid daarvoor ruimte maken, zo vindt Lokaal Liberaal.

·         Efficiënt omgaan met sportvoorzieningen. Het centraliseren van (sport)voorzieningen kan hieraan bijdragen. Een efficiencyslag waardoor binnen het beschikbare budget toch geïnvesteerd kan worden.

·         Nadruk op modern noaberschap. Als gevolg van landelijk beleid zijn inwoners steeds meer aangewezen op zichzelf en hun directe omgeving. De overheid verleent als gevolg van de kanteling in de WMO minder lichte vormen van zorg. Ze doet meer een beroep op de omgeving van zorgbehoevenden. Lokaal Liberaal vindt dat behoud van sociale verbanden – modern noaberschap – juist nu aandacht verdient.

Door het medeondertekenen van het beleidsakkoord neemt Lokaal Liberaal mede verantwoordelijkheid voor gemaakte afspraken.

Meer informatie: www.lokaalliberaalrijssenholten.nl / www.facebook.com/LokaalLiberaalRH

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.