Lokaal Liberaal: jeugd moet duidelijke stem krijgen

0

HOLTEN – Op woensdag 23 januari werd in restaurant de Poort van Twente te Rijssen de eerste algemene ledenvergadering – tevens oprichtingsvergadering – van Lokaal Liberaal Rijssen-Holten gehouden.

Initiatiefnemers Rob de Koe en Dini Heuver presenteerden, samen met schaduwfractielid Peter Sjabbens de speerpunten van deze nieuwe lokale partij. Lokaal Liberaal wil verjonging en vernieuwing brengen en staat open voor ieders mening. De Koe en de zijnen kiezen bewust voor een lokale partij, die niet beïnvloed wordt door landelijke richtlijnen. Dit is ook niet noodzakelijk, aldus Heuver: “Want hoe kun je een lokale kwestie, zoals de herbouw van de Parkstede, met landelijke richtlijnen benaderen? Wij willen er zijn voor alle inwoners van Rijssen-Holten en daarom komen we graag in contact met mensen die met ons mee willen doen.”

De Koe: “Rijssen-Holten is een prachtige gemeente waar veel goed is geregeld, maar de wereld om ons heen verandert. Alles kan beter. In dat opzicht heeft de jeugd voor Lokaal Liberaal de toekomst. Nieuwe ontwikkelingen vragen om andere maatregelen om Rijssen-Holten voor de toekomst nog beter te maken. De jeugd krijgt in de komende jaren immers te maken met de maatregelen van nu. Daarom wil Lokaal Liberaal ook de jeugd een duidelijke stem geven in de lokale politiek. Regeren is vooruit zien.”

Om de vernieuwing en verjonging binnen Lokaal Liberaal te waarborgen beperkt de partij de zittingsperiode tot maximaal 12 jaar: “Zo krijgt een volgende generatie de ruimte en voorkomen we verstarring in standpunten van de partij.”

Bestuursvoorzitter Raymond Schraa ging vervolgens in op de uitwerking van een aantal speerpunten, zoals betaalbare woningen in de huur- en koopsector o.a. door de aanpassing van grondprijzen, het creëren van werkgelegenheid door ondernemers meer ruimte te geven voor nieuwe innovatieve ideeën, etc. Daarnaast ziet Schraa het stimuleren van vrijwilligers en verenigingsleven als aanknopingspunt om het gevoel van ‘noaberschap’ uit te bouwen. Verder stelde hij de rest van het bestuur voor: Jan van Otten (lid) en Margreet Koster (secretaris). Fractielid Dini Heuver is eveneens penningmeester.

Lokaal Liberaal roept nadrukkelijk iedereen op die met hen mee wil denken contact op te nemen. www.lokaalliberaalrijssenholten.nl

Fotografie: HediSign Holten – Hedi Oosterkamp

Vlnr: Raymond Schraa, Margreet Koster, Jan van Otten, Dini Heuver, Rob de Koe, Peter Sjabbens

SPeerpunten:
–          Meer groeimogelijkheden voor ondernemers
–          Samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven op o.a. toerisme, economie en onderwijs
–          Politie als uitvoerder van gezag, met nadruk op preventie
–          Preventie in plaats van repressie
–          Stimuleren sport en bewegingsrecreatie
–          Stimuleren vrijwilligers
–          Stimuleren sociale betrokkenheid en ‘noaberschap’
–          Betaalbare – en duurzame – woningbouw voor iedereen
–          Gemeentelijke kerntaken als uitgangspunt
–          Transparante gemeentelijke financiën

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.