Kinderen krijgen in Rijssen-Holten goede start

0

HOLTEN/RIJSSEN – Partners en gemeente tekenen convenant VVE.

Woensdag 28 november 2012 ondertekenen schoolbesturen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, de GGD en de gemeente het Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit is een bijzondere en unieke samenwerking van de verschillende partners op het terrein van de educatie voor jonge kinderen.

Waarom VVE?
VVE is een erkend educatief programma dat is gericht op het stimuleren van de (taal)-ontwikkeling om achterstanden te voorkomen of te verkleinen en vergroot het de kansen op een goede schoolloopbaan. Bedoeling is dat kinderen na het volgen van een VVE-programma ‘gewoon mee kunnen’ in groep 3. Dit betekent in ieder geval ‘mee kunnen’ op het gebied van taal/lezen (technisch leren). VVE is breder. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind staat centraal. De Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE), waar VVE onder valt, voegt daar motoriek en rekenen aan toe.

“Op scholen en peuterspeelzalen waar VVE wordt toegepast, blijkt dat kinderen veel profijt ervan hebben. Zo presteren jonge deelnemers later beter op school. Wij zijn verheugd dat dit convenant wordt ondertekend en dat we steeds meer aandacht aan VVE geven”, aldus Jan Ligtenberg, wethouder jeugd en Ben Wolterink, wethouder onderwijs.

Convenant
In het convenant zijn de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Partijen die ondertekenen stellen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend en kwalitatief volwaardig VVE aanbod. VVE biedt kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar gelijke ontwikkelingskansen in het onderwijs, waardoor een doorgaande leerlijn van voorschoolse voorziening naar groep 1 en 2, een betere startpositie oplevert in groep 3. Essentieel is de versterking van de samenwerking tussen de betrokken partners en de overdracht van informatie, in overleg met ouders, over de ontwikkeling van het kind.

Woensdag 28 november 2012 wordt het convenant ondertekend door alle schoolbesturen basisonderwijs, de gezamenlijke peuterspeelzalen Rijssen-Holten, kinderdagverblijven, de GGD en de gemeente. De ondertekening is om 13.30 uur en is in het stadhuis Rijssen.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.