Informatiecentrum Canadese Begraafplaats

0

Holten – Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten, ontstaan vanuit de Holtense vriendengroep De Afsluiters, is van plan een informatiecentrum op te richten nabij de Canadese Begraafplaats in Holten. Bezoekers van het toekomstige informatiecentrum krijgen met teksten, foto’s, persoonlijke verhalen en audiovisuele middelen een impressie van de bevrijding van Oost-Nederland door de Canadezen. Om gesneuvelde bevrijders te herdenken en de gedachte aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden, nu steeds minder veteranen nog uit directe herinnering kunnen vertellen. Secundair doel is het geven van meerwaarde aan natuur- en recreatiegebied de Sallandse Heuvelrug, zonder het bijzondere karakter van de begraafplaats geweld aan te doen.

Het informatiecentrum is multifunctioneel en bedoeld ‘for all generations’, voor de nabestaanden van oorlogsslachtoffers, bezoekers van de Canadese Begraafplaats (jaarlijks 80.000), toeristen, groepen vanuit het bedrijfsleven, maatschappelijke instanties en verenigingen en het onderwijs. Bezoekers kunnen op eigen gelegenheid een indruk krijgen van het ontstaan van de begraafplaats, de bevrijding en persoonlijke verhalen, maar ook in groepsverband deelnemen aan excursies die ook over de begraafplaats voeren. Het centrum is een ruimte voor bezinning en biedt beperkte verzorgingsfaciliteiten. Gestreefd wordt naar gratis entree voor individuele bezoekers.

Het plan kent veel betrokkenen, van wie medewerking noodzakelijk is. Contacten zijn gelegd en eerste reacties stemmen positief. Betrokken partijen in dit kader zijn: Gemeente Rijssen-Holten, Commissaris van de Koningin in Overijssel, terreinbeheerder Commonwealth War Graves Commissie, de Canadese Ambassade, autoriteiten, instanties en particulieren.

Aanbevelingsbrieven zijn ontvangen van Project Maple Leaf, Welcome Again Veterans en een Canadees parlementslid.

De planvorming is vergevorderd. Er is een voorkeur uitgesproken voor een locatie, er wordt gewerkt aan het ontwerp van het gebouw en de collectie is grotendeels voorhanden. De realisatie van een multifunctioneel informatiecentrum vraagt om een eenmalige investering. Het in stand houden en de exploitatie vormen een jaarlijks terugkerende kostenpost. Om dit te financieren zijn subsidies, sponsoring en giften noodzakelijk. De Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten is wat de financiering betreft in gesprek met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Europees Loket. De Stichting denkt ook aan het plaatselijke en regionale bedrijfsleven. Wanneer de subsidies, sponsoring vanuit het bedrijfsleven en particuliere giften voldoende zijn en alle vergunningen rond zijn, kan met de bouw worden gestart. De Stichting verwacht dat rond 2010 het infocentrum gereed is

De Afsluiters raakten in 1995 betrokken bij de Canadese Begraafplaats met de organisatie van de ceremonie en herdenking van oorlogsslachtoffers op 4 mei.

Deze opdracht van Welcome Again Veterans, kreeg gevolg in 2000 en 2005.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit: Albert v.d. Maat (voorzitter), Albert Boode (secretaris), Ben Beens (penningmeester), Herman Biesters, Gert Jan van’t Holt, Gerrit Huisman, Leo Thiele, Henk Vincent en Gerrit Vlogtman

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.