Hulp in het huishouden verandert

0

HOLTEN – De gemeente start, samen met twaalf Twentse gemeenten een gezamenlijk inkooptraject voor huishoudelijke ondersteuning. Inwoners die door een beperking of aandoening niet kunnen beschikken over een leefbaar huis, daar geen regie op kunnen houden, kunnen ook in 2015 een beroep doen op de gemeente. Aanbieders van huishoudelijke ondersteuning kunnen tot en met 15 oktober 2014 inschrijven op deze aanbesteding. Midden november 2014 is bekend welke aanbieders in 2015 huishoudelijke ondersteuning in Rijssen-Holten gaan verzorgen.

Wmo 2015
Met ingang van 1 januari 2015 gaat de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) in. De nieuwe wet brengt een aantal veranderingen in de ondersteuning met zich mee. De nieuwe wet legt een grote nadruk op de  eigen mogelijkheden van inwoners. Wat kan een inwoner zelf doen om het probleem op te lossen? Hoe kan de omgeving daarbij helpen? Zijn er vormen van ondersteuning beschikbaar waar inwoners een beroep op kunnen doen zonder bemiddeling of indicatie van de gemeente? Alleen als duidelijk is dat een inwoner zijn probleem niet zelf op deze wijze kan oplossen, bestaat de mogelijkheid om via de gemeente ondersteuning op maat te krijgen. Een maatwerkvoorziening is een vorm van ondersteuning op maat. Dit is een aanvulling op wat een inwoner – al dan niet met hulp van mensen in de omgeving – zelf nog kan doen. Huishoudelijke ondersteuning is een vorm van ondersteuning op maat.

Huishoudelijke ondersteuning
Het doel van de inkoop van huishoudelijke ondersteuning is om die inwoners te ondersteunen, die door een beperking of aandoening niet kunnen beschikken over een leefbaar huishouden. Voor inwoners die door een beperking of aandoening een regieprobleem hebben in het huishouden of die door de beperking of aandoening niet in staat zijn voor de kinderen te zorgen, bestaat een mogelijkheid om aanvullende ondersteuning te ontvangen.

Inwoners worden geïnformeerd
Inwoners die op dit moment over een indicatie Huishoudelijke ondersteuning beschikken hebben in 2015 recht op een overgangssituatie. In het eerste kwartaal van 2015 ontvangen die inwoners van de gemeente een  bericht door middel van een brief.

Betalen voor het resultaat
Vanaf 2015 gaan gemeenten werken met een systeem van resultaatfinanciering. Hierbij krijgt de gegunde aanbieder betaald voor het resultaat dat hij levert. De inwoner en zijn aanbieder maken daarbij samen afspraken over de wijze waarop het resultaat – een leefbaar huishouden – behaald kan worden. Het basispakket voor huishoudelijke ondersteuning biedt de inwoner verschillende mogelijkheden om in overleg met de aanbieder de ondersteuning daar in te zetten waar deze het meest nodig is. De inwoner behoudt de keuze bij welke door de gemeente gecontracteerde aanbieder hij de ondersteuning afneemt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de ondersteuning in te kopen via een Persoonsgebonden budget (Pgb).

Overgangsperiode
De manier waarop huishoudelijke ondersteuning in de toekomst wordt georganiseerd is een andere dan de wijze waarop hulp bij het huishouden nu (anno 2014) wordt georganiseerd. De startdatum voor het nieuwe systeem is 1 januari 2015.

Wethouder Ben Beens: “Om de overgang goed te laten verlopen, maken we in Rijssen-Holten gebruik van een overgangsperiode tot 1 september 2015. De periode (1 januari 2015 tot en met 1 september 2015) is bedoeld om ervoor te zorgen dat onze bestaande inwoners verzekerd zijn van huishoudelijke hulp tot het moment dat het nieuwe systeem voor huishoudelijke ondersteuning voor hen van toepassing is. We doen dit om hen voor te bereiden op een andere wijze van ondersteuning, iedereen die gebruikmaakt van deze overgangsperiode krijgt een huisbezoek”.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.