HIG stuurt brief naar BenW

0

HOLTEN – Holtense ondernemers, verenigd in de Holtense Industrie Groep (HIG), hebben in een brief aan de commissie Grondgebied hun bevreemding geuit over het feit dat ze via de media moesten vernemen dat burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten vinden er geen sprake is van verkeersknelpunten in Holten en dat derhalve de aanleg van een noordelijke rondweg niet noodzakelijk zou zijn.

Inmiddels hebben B en W onder druk van de Burgerinitiatiefgroep Noordelijke Rondweg besloten de zaak nog eens te bekijken.

De HIG schrijft in de brief dat haar bestaansgrond mede ligt in de verkeerssituatie in Holten en dat de Holtense gemeenschap dit probleem al dertig jaar beleeft zodat het niet past om het te bagatelliseren, zoals B en W, volgens de HIG, in eerste instantie deden.

Ook brengen de Holtense ondernemers een raadsbesluit uit 2005 in herinnering waarin ‘klip en klaar’ staat dat doorgaand regionaal (vracht)verkeer moet worden afgewikkeld via een rand- of rondweg buiten de kern van het dorp.

De HIG is het duidelijk niet eens met B en W dat er geen sprake zou zijn van knelpunten. Het rapport dat aan die mening ten grondslag ligt zou volgens de HIG slechts hebben gekeken naar verkeerscapaciteit en niet naar ‘leefbaarheid, veiligheid et cetera.’

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.