Gemeenteraad gaat akkoord met Deltaplan

0

HOLTEN – De gemeenteraad schaart zich achter het opgestelde Deltaplan.

De focus ligt in de eerste fase op wonen, werk en economie.  Actie vindt zo snel mogelijk plaats na verwerking van de gemaakte opmerkingen.

“De punten die in het Deltaplan genoemd zijn, komen uit de gemeenschap”, zegt burgemeester Arco Hofland. “Dat is het sterke punt van dit plan. Niet opgelegd of bedacht door de overheid, maar juist vanuit het maatschappelijk veld. Daar zit de expertise, daar vindt ook de actie plaats. Wij zijn er erg gelukkig mee dat er zoveel en zo constructief wordt samengewerkt”.

Het Deltaplan, waarin door alle partijen wordt gezocht naar (snelle) mogelijkheden om de economische crisis en de maatschappelijke gevolgen daarvan het hoofd te bieden, werd op 21 maart in de raad besproken. Hoewel de meeste actiepunten gedragen worden door organisaties, is er toch vaak een financiële bijdrage vanuit de gemeente nodig. “Zie het als een stimulering om door te gaan”, aldus de burgemeester. “We kunnen niet van organisaties en ondernemingen verwachten dat ze alle kosten kunnen dragen. Dat wat wij in onze beperkte financiële speelruimte kunnen doen, willen we graag bijdragen.”

De opmerkingen die in de raadsvergadering gemaakt zijn worden in het plan verder verwerkt, waarna ook daadwerkelijke actie plaatsvindt. De eerste focus ligt op wonen, werk en economie. Doordat de beschikbaar gestelde gelden uit het weerstandsvermogen gehaald zijn, vindt bij de Kadernota in juni 2013 een discussie plaats hoe het weerstandsvermogen weer te herstellen is.

De gemeenteraad behandelde donderdag 21 maart het hele Deltaplan, maar gaf vooralsnog financieel groen licht voor de eerste fase (2013) van het Deltaplan. De andere onderdelen worden bij de bespreking van de kadernota in juni 2013 meegenomen.

Het Deltaplan sluit aan bij de Strategische Visie: de langetermijnplanning Rijssen-Holten 2030.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.