Gemeente krijgt fraudegeld terug

2

HOLTEN\RIJSSEN -Fraudebedrag bedraagt 8 ton, waarvan bijna 6 ton terugvorderbaar is

In 2009 heeft de gemeente in samenwerking met de Sociale Recherche Twente, de themacontrole ‘Inkomen en vermogen in het buitenland’ uitgevoerd. Het doel van deze controle is het verkrijgen van inzage in vermogen en inkomen van cliënten met een bijstandsuitkering, dat zich in het buitenland bevindt. Het onderzoek is in november 2008 gestart en richtte zich op alle immigranten en remigranten die op dat moment een bijstandsuitkering ontvingen van de gemeente.

In totaal is ruim € 800.000,- aan fraude opgespoord. Dit betrof vermogen en inkomen in Turkije: appartementen, (land)bouwgrond, een werkplaats/winkel, vermogen op bankrekeningen, Turkse pensioenen en inkomsten uit verhuur van het onroerend goed.

Vanwege verjaring kan niet het hele bedrag worden teruggevorderd. In totaal is € 570.000,- teruggevorderd van de betreffende personen. Zeven uitkeringen zijn beëindigd, waarvan twee inmiddels weer zijn toegekend. (Recht op bijstand bestaat onder andere als het totale vermogen min de schulden onder de vermogensgrens blijft die in de wet is gesteld, ongeveer € 10.000,00 bij echtparen). Eén uitkering is voortgezet als lening en verlaagd met een maatregel. In 7 gevallen is proces verbaal opgemaakt en aangifte gedaan van het plegen van valsheid in geschrifte.

Naast het terugvorderen gaat de gemeente ook preventief de volgende acties ondernemen:

    * In de eerstvolgende nieuwsbrief aan cliënten met een bestandsuitkering informatie opnemen over de invloed die vermogen en inkomen in het buitenland hebben op een bijstandsuitkering;
    * Bij nieuwe uitkeringsaanvragen extra en specifiek aandacht besteden aan mogelijk inkomen en/of vermogen in het buitenland bij cliënten die in het verleden in het buitenland hebben gewoond. 

2 Reacties
  1. tegenwind zegt

    Voor opgestelt dat de desbeteffende ambtenaren en de recherche puik werk hebben gelevert om dit mega bedrag op te sporen, weet je niet hoe lang de terugvorderings procedure gaat duren, en wat er t.z.t. echt ,,binnen,,is zal vast geen €570.000 zijn.Dus laat de vlag nog maar even binnen.

  2. tegenwind zegt

    Voor opgestelt dat de desbeteffende ambtenaren en de recherche puik werk hebben gelevert om dit mega bedrag op te sporen, weet je niet hoe lang de terugvorderings procedure gaat duren, en wat er t.z.t. echt ,,binnen,,is zal vast geen €570.000 zijn.Dus laat de vlag nog maar even binnen.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.