Gemeente brengt aard en schaal van bedrijvigheid in beeld

0

De onthouding van goedkeuring van het bestemmingsplan Vletgaarsmaten door GS van Overijssel is voor de gemeente aanleiding geweest de ‘aard en schaal’ van de bedrijvigheid in beeld te brengen. Het rapport is vrijdag 24 maart door burgemeester Koelewijn en wethouder Stegeman aangeboden aan gedeputeerde Rietkerk. De resultaten van het onderzoek worden onderschreven door de Kring Werkgevers Rijssen en de Holtense Industrie Groep.
Gedeputeerde Rietkerk stel vast dat deze rapportage op tijd is om de resultaten van de onderzoeken bij de discussie van gedeputeerde staten te betrekken.

Bij de onthouding van goedkeuring van het bestemmingsplan Vletgaarsmaten is door Gedeputeerde Staten van Overijssel aangegeven dat de maatvoering gehanteerd in het bestemmingsplan, nl. 2 ha + vrijstelling tot 3 ha, niet passend is bij de aard en schaal van de gemeente Rijssen-Holten. Daarnaast is door GS aangegeven dat de norm van “naar aard en schaal passende bedrijvigheid” nader zal worden uitgewerkt. In overleg met de gemeenten wil de provincie komen tot concretisering hiervan.

Rijssen-Holten wil hierop inspelen en bouwstenen aanleveren voor het provinciale beleid. Omdat de uitkomst van bovenstaande discussie van groot belang is voor de continuïteit van de huidige stevige regionale werkgelegenheidspositie van de gemeente Rijssen-Holten in Twente, is in samenwerking met het bureau STOGO hierop de “aard en schaal” van de bedrijvigheid in de gemeente in beeld gebracht.

Wanneer gekeken wordt naar de totale oppervlakte bedrijfsterrein, dan blijkt dat 2/3 van het grondgebied gebruikt wordt door bedrijven groter dan 5.000 m2, en ca. de helft van het totale grondoppervlak door bedrijven groter dan 10.000 m2.

Naast het uitgevoerde onderzoek is bestuurlijk overleg gevoerd met de provincie om in gezamenlijk overleg te komen tot een goede oplossing van deze problematiek. Dit overleg verloopt bijzonder constructief. Ook de provincie ziet het belang van het leveren van maatwerk om zodoende recht te doen aan de dynamiek en de werkgelegenheidspositie van de gemeente Rijssen-Holten.

Het onderzoek levert de volgende conclusies op:

Kavelomvang van het gevestigde bedrijfsleven bepaalt de schaal van de bedrijvigheid:
Bedrijven met een kavel groter dan 2 hectare omvatten 29% van de oppervlakte.
Bedrijven met een kavel groter dan 1,5 hectare omvatten 35% van de oppervlakte.
Bedrijven met een kavel groter dan 1 hectare omvatten 46% van de oppervlakte.
Bedrijven met een kavel groter dan 0,5 hectare omvatten 68% van de oppervlakte
Bedrijven met een kavel kleiner dan 0,5 hectare omvatten 32% van de oppervlakte.

De gemeente gaat zorgvuldig met haar ruimte op de bedrijventerreinen om.
Gemiddeld zijn de bedrijfskavels van de gevestigde bedrijven kleiner dan volgens de normen van het CBS wenselijk is.

De kaveluitgifte heeft voornamelijk betrekking op lokale bedrijven die voortkomen uit de gemeente Rijssen-Holten (96%).

Gemeente Rijssen-Holten heeft een stevige werkgelegenheidspositie in Twente.
12% van de verkochte bedrijventerreinen in Twente in de periode 2000-2005 is verkocht in Rijssen-Holten.
6% van het aantal arbeidsplaatsen in Twente bevindt zich in Rijssen-Holten.
28% van de groei van het aantal arbeidsplaatsen in Twente in de periode 2000-2005 vond plaats in Rijssen-Holten.
Na Enschede, Hengelo en Almelo zijn Rijssen-Holten en Oldenzaal de belangrijkste spelers op het gebied van werkgelegenheid en bedrijventerreinen

De Industrie, Bouwsector, Handel en Vervoer zijn de belangrijkste sectoren
Circa 85% van de oppervlakte van de bedrijventerreinen wordt hiervoor gebruikt
Bij met name industriële bedrijven en transport bedrijven behoort een grote kavelomvang. Kavels groter dan 2 hectare zijn geen uitzondering.

Bedrijven in de milieucategorie 4 (meer milieubelastende bedrijven) beslaan 25% van de totale oppervlakte bedrijventerrein.

Specifieke kenmerken Rijssen-Holten
Huidige ondernemers zijn sterk lokaal gebonden (99%, uit onderzoek TNS/NIP) en zullen dus bij uitbreiding met name in de eigen gemeente zoeken.
Sterk groeiende beroepsbevolking.

Om het bedrijfsleven in de gemeente Rijssen-Holten te kunnen faciliteren, blijven bedrijfsterreinen nodig naar de aard en schaal die bij de gemeente past en duidelijk is verwoord in het uitgevoerde onderzoek.

Download: aard en schaal totaal.pdf

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.