Essentopbrengst goed voor de Kol

0

HOLTEN/ZWOLLE – Met een gezamenlijke investering van vier miljoen euro zorgen de gemeente Rijssen-Holten en provincie Overijssel dat het tekort op project De Kol in Holten kleiner wordt.

Hoe groot het tekort wordt is nog niet bekend. De definitieve berekeningen zijn nog niet klaar. Wel is duidelijk dat op dit project – een industrieterrein wordt omgebouwd tot woonwijk – verlies wordt gemaakt. Dat was al bekend toen werd besloten het plan uit te voeren.

De extra investering van vier miljoen euro is mogelijk dankzij de verkoop van Essent-aandelen. Rijssen-Holten investeert twee miljoen en de provincie verdubbelt dat bedrag. Alle andere gemeenten in Overijssel kunnen ook gebruik maken van deze regeling.

Begin 2010 worden de plannen voorgelegd aan de gemeenteraad van Rijssen-Holten en Provinciale Staten van Overijssel.

Daarnaast trekken de gemeente en de provincie samen een miljoen euro uit voor klimaatprojecten die bijdragen aan een vermindering van de CO2 uitstoot in Rijssen-Holten.

In de zogenoemde prestatie-afspraak streven gemeente en provincie ernaar dat minstens 50 procent van de sociale huurwoningen op 1 januari 2015 het energielabel B heeft (zeer energiezuinige huizen). Over de renovatie van deze woningen maakt de gemeente afspraken met de woningcorporaties. Ook richt de gemeente een loket voor energie en duurzaamheid in. Verder wordt nagegaan of er een pilotproject voor een energieleverende woning kan komen.

De provincie investeert de komende twee jaar extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. De verkoop van de aandelen van de Overijsselse gemeenten levert 150 miljoen euro op. De provincie en de gemeenten maken nu afspraken over duurzame investeringen. 
(bron Stentor)

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.