Eerste resultaten pilot wijkgericht werken in 2016 concreet zichtbaar

HOLTEN/RIJSSEN – Al enige jaren is de gemeente samen met Via Vie Welzijn met inwoners bezig om de wijken in Rijssen en Holten toekomstbestendig te maken. Het doel daarbij is om de wijken leefbaar te houden waarbij de focus vooral ligt bij ouderen, ontmoeting en samenhang in de maatschappij (sociale cohesie).

Kracht van de wijk
In de diverse pilots zijn nu een aantal concrete uitwerkingen te noemen. Zo worden er in de wijken Plan Zuid (omgeving Johan Frisoschool Rijssen), Braakmanslanden (omgeving Constantijnschool Rijssen) en De Kol (omgeving Holterenkschool Holten) fitnesapparaten voor ouderen aangelegd. Komt er een jeu de boulesbaan en worden er speel- en beweegcourts en picknickbanken voor jong en oud aangelegd. Deze voorzieningen worden gerealiseerd door de wijk zelf. De planning is om dit in het eerste halfjaar van 2016 uit te voeren. In 2015 is het hondenspeelveldje van Roekel in Plan Zuid al uitgevoerd.

Wethouder Ben Beens: “Ik weet het nog goed, ik was net begonnen als wethouder en mocht samen met collega wethouder Ben Wolterink (redactie: Bert Tijhof heeft wethouder Wolterink inmiddels vervangen) bij een wijkbijeenkomst zijn in Plan Zuid. Het was 7 mei 2014 en we waren daar samen met heel veel professionals en buurtbewoners. In de businesslounge van Excelsior ’31 is het idee geboren om samen op te trekken en het leven in de wijken te verbeteren. Ik ben nu erg blij met deze zichtbare resultaten, dit is goed voor de leefbaarheid van onze inwoners!”.

Wijk zelf
Een deel van de kosten van deze uitwerkingen betaalt de gemeente uit het Masterplan Wonen, Welzijn en Zorg en legt het opdrachtgeverschap nadrukkelijk in de wijk zelf neer. Daarbij wordt ook verwacht van de wijk een deel van het budget bij te dragen. Het budget uit het genoemde Masterplan is door de provincie Overijssel beschikbaar gesteld voor de woonservicegebieden binnen onze gemeente. Het realiseren van deze voorzieningen in de wijk ziet de gemeente als een pilot naar het wijkgericht werken voor de hele gemeente. In de drie genoemde wijken zijn wijkbewoners en maatschappelijke organisaties met elkaar aan de slag gegaan samen met basisscholen Johan Friso, Constantijn en de Holterenk. De coördinatie en ondersteuning van de pilots ligt in handen van Via Vie Welzijn.

Reacties zijn gesloten.