Dorpsplanplus Dijkerhoek gereed

0

HOLTEN / DIJKERHOEK – Het Dorpsplanplus Dijkerhoek is gereed. De inwoners hebben aangegeven wat zij nodig hebben om plezierig in hun dorp te wonen. Deze wensen en behoeften hebben een plekje gekregen op de zogenoemde dorpsagenda, een wensenlijst van het dorp. Op dinsdag 2 december om 20.00 uur vindt in het Bonte Paard in Dijkerhoek de ondertekening van het convenant plaats.

De inwoners van Dijkerhoek zijn direct betrokken bij de ontwikkelingen van hun dorp. In een wensenlijst hebben zij aangegeven wat voor hen van belang is. Op deze lijst staan de volgende punten:

– de realisatie van een mini-kulturhus
– meer geschikte woningen voor de eigen bevolking
– een (verkeers)veilig Dijkerhoek
– een goed ogend dorp
– een bedrijvig dorp en buitengebied, die door de aanwezigheid van bedrijvigheid levendig blijven
– een dorp dat toeristisch-recreatief gezien op de kaart staat en waarvoor toerisme een goede bron van werkgelegenheid is

In onderling overleg is gekeken hoe deze wensen zijn te vervullen. Hiervoor is een uitvoeringsplan opgesteld. Daarin staat nauwkeurig omschreven welke stappen gezet gaan worden om de verschillende wensen te vervullen. Ook bevat het uitvoeringsplan een heldere planning en geeft het aan hoe bepaalde stappen gefinancierd worden.

Het Dorpsplanplus Dijkerhoek wordt bekrachtigd door het ondertekenen van een convenant, waarin de gemeente en het dorp Dijkerhoek aangeven zich samen sterk te maken voor de uitvoering. Namens de gemeente zal burgemeester Bort Koelewijn het convenant ondertekenen. Bertha Boode, Erik Reefhuis en Leendert Derks ondertekenen namens Dijkerhoek.

De ondertekening van het convenant vindt plaats tijdens een bijeenkomst op dinsdagavond 2 december 2008 van 20.00 tot 21.00 uur in Het Bonte Paard in Dijkerhoek.
 

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.