Dijkerhoek in zomer al naar glasvezel

0

Holten РTussen juni en september 2007 worden alle circa tachtig huishoudens in de dorpskern van Dijkerhoek voorzien van een 35Mb glasvezelaansluiting van de NEM|Rijssen-Holten (een aan Reggefiber BV gelieerd bedrijf). Op 23 mei had ruim 75% van de huishoudens zich aangemeld voor ̩̩n of meer van de diensten telefonie, tv of internet. Ruimschoots boven de kritische grens om te starten met de aanleg van het netwerk, die op 50% lag. Deze manier van werken is een mooie opmaat naar het plan om zowel Rijssen als Holten van glasvezel te voorzien. Bij het tot stand brengen van deze hoge score speelde een aantal enthousiaste Dijkerhoekers uit de buurtvereniging en feestcommissie Dijkerhoek een actieve rol.

Over dit netwerk wordt supersnel internet, televisie en telefonie aangeboden, maar ook nieuwe diensten op het gebied van zorg, onderwijs, cultuur en veiligheid. Dijkerhoek is daarmee de kleinste gemeenschap in Nederland die volledig is voorbereid op de toekomst met een nieuwe generatie snelle internetdiensten. De aanvraag voor de aanlegvergunning wordt volgende week bij de gemeente ingediend.

Maatschappelijk belang
De behoefte aan telecommunicatietoepassingen ter verrijking van het leefklimaat op gebieden als wonen en werken, educatie en recreatie, sociale en medische zorg groeit snel in onze samenleving. Glasvezel is nodig om de komende jaren gebruik te kunnen maken van allerlei voorzieningen waarvoor de capaciteit van koperen telefoonlijnen en coaxnetwerken op den duur niet toereikend is. Doordat glasvezel nieuwe communicatiemogelijkheden biedt, zoals beveiliging op afstand, tele-leren en bijvoorbeeld zorg op afstand, levert de NEM|Rijssen-Holten een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de sociale leefkwaliteit in Dijkerhoek. De aansluiting van het glasvezelnet op de diverse digitale marktplaatsen binnen de regio betekent rechtstreekse communicatie met scholen, zorginstellingen en bedrijven die al langer over glasvezelaansluitingen beschikken.

.

Gemeente Rijssen-Holten
De gemeente beschouwt deze ontwikkeling als een direct gevolg van haar beleid op het gebied van breedband en ICT in de samenleving. Enkele jaren geleden begon de gemeente met het stimuleren van de aanleg van glasvezel, onder meer op de bedrijventerreinen De Mors in Rijssen en Vletgaarsmaten in Holten. Ook werden diverse overheidsgebouwen al door glasvezel met elkaar verbonden. De gemeente zal zelf niet verder in glasvezel investeren maar wil het realiseren van meer glasvezelverbindingen in haar gemeente wel actief blijven stimuleren. Daarover is het overleg met de NEM|Rijssen-Holten in een afrondende fase.

Graafwerk
Voor de aanleg van het netwerk worden in alle straten graafwerkzaamheden uitgevoerd. De gemeente is met de NEM|Rijssen-Holten in gesprek over een zorgvuldige en efficiënte werkwijze voor deze operatie. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt het werk waar mogelijk gecombineerd met geplande werkzaamheden van andere partijen, waaronder de gemeente zelf

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.