De eikenprocessierups in Holten

2

Stand van zaken
Op dit moment is de EPR waargenomen in Holten. Onder ‘lees meer’ vindt u een overzicht van de exacte locaties.

Bestrijding, waar en wanneer?

De eikenprocessierups (EPR) is al een aantal jaren actief in de gemeente Rijssen-Holten. In 2009 is het aantal rupsen en de overlast ervan explosief toegenomen. Tot nu toe werd op alle locaties met EPR ook bestrijding toegepast. De uitvoering van de bestrijding gebeurt door derden, vanwege de specifieke beschermende maatregelen voor de medewerkers en de actuele bestrijdingstechnieken. De verwachting is dat in de komende jaren het aantal EPR verder toeneemt.

Om voor de toekomst de kosten van bestrijding te beheersen zonder de volksgezondheid in gevaar te brengen heeft in januari 2010 het college van B&W van de gemeente Rijssen-Holten besloten om keuzes te maken in het bestrijden van EPR. Hierbij wordt de leidraad beheersing EPR (uitgave 2008 ministerie LNV) gevolgd.

Samengevat houdt dit in dat de aandacht bij het bestrijden komt te liggen bij openbare gebieden met veel en/of langdurig verblijf van mensen. Dit betreft hoofdzakelijk openbaar gebied met bomen rondom woongebieden binnen de bebouwde kom en openbaar gebied met bomen rondom bijzondere individuele locaties. In overige gebieden worden waarschuwingsborden geplaatst, routes omgeleid of gebieden afgesloten voor publiek. Daar vindt geen actieve bestrijding van de EPR plaats.

HoltenAaltinkswegthv Brezan12bestrijden
HoltenAaltinksweg (Keizersweg-Wilhelminastraat)15bestrijden
HoltenAaltinksweg (bij Vletgoor t.o. Klompsteeg)10bestrijden
HoltenBeumersteeg6-81waarschuwen
HoltenDeventerweg85bestrijden
HoltenDeventerweg79-853bestrijden
HoltenDeventerweg (picknickplaats)544bestrijden
HoltenDijkerhoekseweg6 en 84bestrijden
HoltenDijkerhoekseweg8-2015bestrijden
HoltenDijkerhoekseweg hk Beumersteeg (bij bankje)1bestrijden
HoltenHeideweg11waarschuwen
HoltenHolterbergweg (bij Parkeerplaats Losse Hoes)1bestrijden
HoltenLange Pad, Aaltinksweg5bestrijden
HoltenLangstraat26-282bestrijden
HoltenLangstraat28-4115waarschuwen
HoltenLarenseweg (t.o. garage Baltus tot rotonde)14bestrijden
HoltenLarenseweg (vijver Vletgoor)6bestrijden
HoltenLarenseweg (parallelweg N332)5bestrijden
HoltenLarenseweg (sportvelden Vletgoor blauw-wit)15bestrijden
HoltenOude Deventerweg (begraafplaats nw deel)5bestrijden
HoltenOude Deventerweg (t.o Dijkerhoekseweg)10bestrijden
HoltenPannenbekkerstraat hk Drostenstraat15bestrijden
HoltenRijssenseweg (paralelweg bij rotonde)1bestrijden
HoltenRijssenseweg (bij rotonde)15bestrijden
HoltenValkenweg (bij Meermanskanp)5bestrijden
HoltenWilhelminastraat (hoek Verzetstraat)2bestrijden
HoltenWilhelminastraat (bij voetbalveld)1bestrijden

 

2 Reacties
  1. Roepn zegt

    Komen de roep’n op de plaatsen zoals hierboven vermeldt, nou wel of niet in aanmerking om te worden bestreden? Men is op het langepad met bestrijden bezig geweest, maar her en der hangen nog wel waarschuwingslinten. Dit wekt dus de indruk dat bij die bomen géén bestrijding plaats heeft gevonden. Ook kan ik mij voorstellen dat er door baldadigheid linten weggehaalt worden, zodat het niet duidelijk is of alle bomen ‘behandeld’ zijn (misschien het geval t.h.v. brezan?).

  2. Roepn zegt

    Komen de roep’n op de plaatsen zoals hierboven vermeldt, nou wel of niet in aanmerking om te worden bestreden? Men is op het langepad met bestrijden bezig geweest, maar her en der hangen nog wel waarschuwingslinten. Dit wekt dus de indruk dat bij die bomen géén bestrijding plaats heeft gevonden. Ook kan ik mij voorstellen dat er door baldadigheid linten weggehaalt worden, zodat het niet duidelijk is of alle bomen ‘behandeld’ zijn (misschien het geval t.h.v. brezan?).

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.