ChristenUnie Rijssen-Holten wil extra geld voor huishoudelijke hulp

0

HOLTEN – Er is extra geld beschikbaar voor gemeenten voor huishoudelijke hulp. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten gemeenten vóór 15 oktober officieel een aanvraag indienen bij het ministerie van VWS. Veel gemeenten weten dit niet. ChristenUnie Rijssen-Holten vraagt zich af of het college op de hoogte is van deze extra financiële middelen.

Willemien Riezebos: “Veel mensen maken zich grote zorgen over de huishoudelijke hulp via de WMO vanaf volgend jaar, omdat veel gemeenten bezuinigen op de hulp of deze helemaal schrappen. Wij vragen ons af wat de stand van zaken is in Rijssen-Holten. Tijdens de raadsvergadering van 25 september zullen wij daarom vragen stellen aan het college.”

Motie Arie Slob
Eerder is al 75 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld voor huishoudelijke hulp. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is een motie van de ChristenUnie aangenomen waardoor 40 miljoen euro extra beschikbaar komt voor huishoudelijke hulp. De fractie van de ChristenUnie vindt dat de gemeente al met zoveel bezuinigingen te maken heeft dat je een extra potje met geld niet kunt laten liggen. Willemien Riezebos: “Wij willen daarom weten of het college een aanvraag heeft ingediend voor extra geld voor huishoudelijke hulp, of dat ze dit nog gaat doen. Uiteindelijk gaat het erom dat de mensen de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Daar is geld voor nodig.”

Schriftelijke vragen
ChristenUnie Rijssen-Holten heeft schriftelijke vragen ingediend die tijdens de raadsvergadering van 25 september a.s. mondeling beantwoord zullen worden door het college. U kunt de vragen hieronder lezen:

Inleiding
Veel mensen zijn ongerust over de huishoudelijke hulp via de WMO vanaf volgende jaar. Gemeenten moeten hier fors op bezuinigen of de hulp zelfs volledig schrappen en onderbrengen in een Algemene voorziening.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is een motie van de ChristenUnie aangenomen waardoor 40 miljoen euro extra beschikbaar komt voor huishoudelijke hulp. Eerder is al 75 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld voor huishoudelijke hulp.

Als gemeenten vóór 15 oktober 2014 bij het ministerie van VWS een verklaring indienen waarin zij aangeven dat ze vóór 1 december 2014 een plan zullen indienen, dan ontvangen zij, na indiening van het plan, het gehele voorziene bedrag voor 2015[1]. Zowel de verklaring als het plan zelf dient door tenminste één aanbieder en één wethouder te zijn ondertekend.

Als gemeenten niet voor 15 oktober 2014 een verklaring indienen ontvangen ze hun aandeel in de extra middelen voor 2015 niet. Het bedrag dat was gereserveerd voor deze niet- deelnemende gemeenten wordt dan herverdeeld onder de gemeenten die wel een verklaring hebben ingediend.

Vragen:

    Bent u van bovenstaande feiten op de hoogte?
    Op welke wijze is huishoudelijke hulp in Rijssen – Holten geregeld per 1 januari 2015, en in hoeverre is er sprake van een bezuiniging?
    Welke actie heeft u ondernomen om aanspraak te maken op deze extra financiële middelen voor huishoudelijke hulp, of welke actie u gaat ondernemen?
    Kunt u de antwoorden op bovenstaande vragen vóór 13 oktober naar de Raad sturen?

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.