CDA vragen over afsluiting van de Akkerdijk

0

Aan het college van burgemeester en wethouders van Rijssen – Holten

Onderwerp: vragen mbt afsluiting Akkerdijk

Geacht college,

De afgelopen week zijn alle raadsfracties benaderd door een delegatie vanuit de agrarische sector in onze gemeente, om hun zorgen te delen over de voorgenomen afsluiting van de Akkerdijk.

In de raadscommissie Grondgebied hebben wij enige tijd geleden ook al aangegeven dat naar onze mening onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de agrariërs ten aanzien van het gebruik van de Akkerdijk. Ons uitgangspunt  is dat het sluipverkeer op deze weg moet worden geweerd en dat dit niet ten koste mag gaan van het gebruik waarvoor deze  weg  oorspronkelijk was bedoeld. Deze mening wordt nog eens versterkt door de uitvoerige onderbouwing die we van de sector hebben ontvangen.

Wij hebben daarom de volgende vragen aan uw college:

    Op welke wijze wilt u de Raad betrekken bij de definitieve besluitvorming over het al dan niet afsluiten van de Akkerdijk;
    Kan het landbouwverkeer worden uitgesloten danwel een ontheffing krijgen tijdens de proefperiode dat de Akkerdijk wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer;
    Wilt u in uw onderzoek   alternatieven opnemen die het mogelijk maken dat de Akkerdijk in de toekomst open kan blijven voor landbouwverkeer;

Graag zien wij de beantwoording van deze vragen zo spoedig mogelijk tegemoet.

Namens de fractie van het

CDA  Rijssen – Holten

H.J.  Nijkamp

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.