Burgers tevreden over hun buurt

4

Burgers tevreden over hun buurt

Dat zijn de uitkomsten van de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) die landelijk en regionaal in de periode september tot en met december 2008 is gehouden. Onderzocht zijn de thema’s: leefbaarheid in de woonbuurt, buurtproblemen, gevoelens van onveiligheid, slachtofferschap van criminaliteit, contact politie en burger, politie in de woonbuurt en preventie. Twente laat goede cijfers zien en werkt met partners samen aan de punten die verbeterd kunnen worden. Hieronder worden de resultaten van Twente toegelicht en vergeleken met de landelijke. 

Leefbaarheid in de woonbuurt

Uit het onderzoek blijkt dat de leefbaarheid in woonbuurten in Twente 6% hoger ligt dan in Nederland. Zowel in Twente als in Nederland is hierin een stijging zichtbaar. Dit is een positieve ontwikkeling, omdat dat aangeeft dat mensen een goed gevoel hebben over hun woonbuurt. Het jarenlang investeren in wijkagenten en de verbeterde samenwerking met partners werpen hun vruchten af.

Buurtproblemen

In het kader van buurtproblemen zijn de respondenten ondervraagd over de mate waarin verloedering van de fysieke omgeving, sociale overlast en verkeersoverlast voorkomen in hun woonbuurt. Eerste twee genoemde problemen liggen in Twente nog ver onder de landelijke cijfers. Dit is positief te noemen, hoewel beide cijfers in Twente licht stijgen (resp +2% en +5%). De ervaren fysieke verloedering daalt (-3%) landelijk gezien. De verkeersproblemen in Twente worden door de respondenten als constant ervaren, terwijl ze landelijk een stijging laten zien. In Twente ligt deze problematiek 11% onder de landelijke score.   Opslaan

Gevoelens van onveiligheid

Ongeveer één op de vijf inwoners van Twente geeft aan zich wel eens onveilig te voelen, landelijk is dit één op de vier. Ruim 1% geeft aan zich vaak onveilig te voelen, dit ten opzichte van 2% landelijk. Zowel in Twente als in Nederland stijgen deze cijfers.

Slachtofferschap van criminaliteit

Verheugend is dat met de daling van criminaliteitscijfers ook het aantal mensen dat slachtoffer is geworden van een delict, daalt. In totaal geeft in Twente 37% aan slachtoffer te zijn geworden van een delict, ten opzichte van 44% landelijk. De lijn in Twente is dalend sinds 2007.

Politie en burger

Het aantal mensen dat contact had met de politie in Twente is in 2008 toegenomen. Bijna 32% van de Twentenaren geven aan contact te hebben gehad, ten opzichte van 31% landelijk. Zowel de landelijke tevredenheid over het laatste politiecontact als die in Twente is licht gestegen. 61% Van de mensen die contact heeft gehad, geeft aan (zeer) tevreden te zijn, ten opzichte van 62% landelijk.

Politie in de buurt

Uit het onderzoek blijkt dat het functioneren van de politie in de wijk in Twente op een schaal van 0-10 stabiel ligt op 5,6. Landelijk krijgt dit onderwerp een 5,3. Een groeiend aantal Twentenaren (in totaal 52% ten opzichte van 44% in Nederland) geeft aan tevreden te zijn over het functioneren van de politie in de buurt. Twente hoort hier bij de betere korpsen van Nederland. De beschikbaarheid is gestegen naar 4,6 (NL: 4,3).

Preventie

Steeds meer Twentenaren (14%) hebben een alarminstallatie om woning en bezittingen te beschermen. In Nederland daalt dit aandeel licht in 2008 (naar 13%).

De Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) is de opvolger van de Politiemonitor Bevolking en de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR). Met de IVM worden gegevens verzameld van zowel subjectieve als objectieve veiligheid in Nederland. Opdrachtgevers zijn: de ministeries van BZK, Justitie en het CBS. In totaal zijn 17.000 respondenten ondervraagd, verspreid over alle politieregio’s. In totaal deden 669 Twentenaren mee.

 

4 Reacties
 1. slag zegt

  Ongeveer 20 procent van de Twentenaren voelt zich soms onveilig. Ondanks dat de criminaliteitscijfers sinds 2007 dalen, neemt het gevoel van onveiligheid daarmee enigszins toe. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor 2008 van Justitie. In 2007 voelde nog 14 procent zich soms onveilig.

  Twente scoort met de nieuwe cijfers niettemin opnieuw als een van de veiligste regio’s in het land. Landelijk voelt 25 procent zich geregeld onveilig. Ook op andere fronten scoort Twente goed. De bevolking beoordeelt de leefbaarheid in hun buurt beduidend beter als het landelijk gemiddelde. Volgens de politie werpt het investeren in wijkagenten vruchten af. Ook het aantal klachten over verloedering, sociale-, en verkeersoverlast ligt laag.

  bron TC Tubantia 1-4-2009

 2. slag zegt

  Ongeveer 20 procent van de Twentenaren voelt zich soms onveilig. Ondanks dat de criminaliteitscijfers sinds 2007 dalen, neemt het gevoel van onveiligheid daarmee enigszins toe. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor 2008 van Justitie. In 2007 voelde nog 14 procent zich soms onveilig.

  Twente scoort met de nieuwe cijfers niettemin opnieuw als een van de veiligste regio’s in het land. Landelijk voelt 25 procent zich geregeld onveilig. Ook op andere fronten scoort Twente goed. De bevolking beoordeelt de leefbaarheid in hun buurt beduidend beter als het landelijk gemiddelde. Volgens de politie werpt het investeren in wijkagenten vruchten af. Ook het aantal klachten over verloedering, sociale-, en verkeersoverlast ligt laag.

  bron TC Tubantia 1-4-2009

 3. johanJansen zegt

  Dus gewoon weer ouderwets , meer blauw op straat en minder achter het bureau.En vooral ook ’s avonds en ’s nachts. De politie moet zijn werkgebied door en door kennen, zoals 25 jaar geleden.

 4. johanJansen zegt

  Dus gewoon weer ouderwets , meer blauw op straat en minder achter het bureau.En vooral ook ’s avonds en ’s nachts. De politie moet zijn werkgebied door en door kennen, zoals 25 jaar geleden.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.