Beoordeling ideeën voor ontwikkeling station Holten

4

Inleiding
NSStations is eigenaar en beheerder van het station in Holten. Het pand is al jaren niet meer in gebruik als station. De afgelopen jaren wordt het pand wisselend verhuurd onder de noemer “anti kraak”. De afgelopen jaren hebben incidentele gesprekken met kandidaten niet geleid tot een nieuwe invulling van het pand. Deze situatie kan nog jaren op deze manier voortkabbelen. Dat wil de gemeente  en NSstations ook niet. De gemeente heeft het initiatief genomen om uit deze impasse te komen. NSstations bepaalt, binnen de randvoorwaarden van de gemeente, hoe en met wie ze verder willen. NS blijft eigenaar en zal het pand verhuren. Verkoop is niet aan de orde.

Vertrekpunt
De afgelopen jaren is er veel gebeurd in het centrum van Holten. We werken de komende jaren naar een afronding van dit proces. Het station heeft hierin een scharnierfunctie en het huidige gebruik past hier niet bij. Gelet op de strategische positie van het station moet een nieuwe functie goed passen bij de uitgangspunten van de omgeving. Denk daarbij aan het groentransferium, toerisme, de bestaande horeca, belevingspad en niet te vergeten de relatie met het spoor/perron/treinreizigers. Ook moet de ontwikkeling van het Enkco terrein in ogenschouw worden genomen. De plannen zijn nog niet concreet, maar met het feit dat daar iets gaat veranderen moeten we zeker meenemen in dit proces.

Vrij denken
De uitnodiging voor nieuwe ideeën hebben we bewust nog heel open gelaten om mensen niet in hun creativiteit te belemmeren. We hebben niet aangegeven wat niet mag en ook niet aangegeven waar we naar we concreet naar toe willen. Daarbij zijn ook geen randvoorwaarden meegegeven qua huurprijzen, bij een goed idee kan wellicht een passende huurprijs worden gemaakt. Alles bij elkaar heeft dit geleid tot een lijst van 20 ideeën die heel divers zijn en zowel commercieel als niet commercieel. We hebben in dit stadium gevraagd naar ideeën en geen complete uitgewerkte bedrijfsplannen. Dit om te voorkomen dat er in dit stadium al veel kosten worden gemaakt.

Beoordeling ideeën
Zoals via de mail is aangegeven in de reactie op de ingediende ideeën zijn deze besproken, met de portefeuillehouders, de klankbordgroep Rijssen-Holten Werkt (thema recreatie) en NSstations. Uit de lijst zijn uiteindelijk 4 voorstellen geselecteerd waar NSstations mee in gesprek wil gaan. Deze partijen hebben hierover bericht gehad en zullen worden benaderd door mevrouw Nienke de Hart van NSstations.
Bij de beoordeling heeft NSstations de volgende standpunten gehanteerd (die waren bij het vooroverleg dat we over de ontwikkeling hebben gevoerd nog niet bekend);
• Geen wonen
• Geen slapen/recreatief nachtverblijf
• Geen Horeca, hooguit iets kleinschaligs voor de treinreizigers (koffie/thee to go)
• Functies die passen bij (groen) transferium en OV/spoor hebben een pré

Als u op 6 april geen bericht heeft gehad is uw idee niet geselecteerd voor een gesprek met NSstations. Dat betekent niet automatisch dat uw idee in de prullenbak gaat. Als er bij de verdere ontwikkeling/uitwerking nog ruimte overblijft, dan zullen we opnieuw naar de lijst kijken wat daar nog voor mogelijkheden in zitten. Ook kan het zijn dat we uw idee kunnen koppelen aan andere bestaande of nieuwe zaken, daarom zullen de gegevens worden de gegevens bewaard. We gaan dit jaar ook starten met het actualiseren/herzien van het ruimtelijke horecabeleid. Daarin zal worden vastgelegd wat de visie is ten aanzien van de ontwikkeling van de horeca binnen onze gemeente. De communicatie hierover zal verlopen via de gemeentelijke website en voorlichtingspagina

4 Reacties
 1. Robert Stronks
  Robert Stronks zegt

  Leuke chocolaterie icm vvv en informatie punt salandse heuvelrug!

 2. Marlies Volkmann
  Marlies Volkmann zegt

  Beheerde fietsenstalling icm een bedrijf dat studenten in zet om auto’s te vervoeren:-)

 3. Lisette Pieters
  Lisette Pieters zegt

  Sabine Kolkman

 4. Gerda Kremer-Schoppers
  Gerda Kremer-Schoppers zegt

  souvenirswinkeltje voor het toerisme met producten en informatie over Holten,de Sallandse Heuvelrug en de Canadese Begraafplaats!

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.