Begin Molenbelterweg wordt tweerichtingsweg

HOLTEN – Met de kap van tal van oude bomen is de gemeente Rijssen-Holten begonnen aan de reconstructie van de Molenbelterweg, tussen Burgemeester Van de Borchstraat en Sparrenweg. De herinrichting is volgens de gemeente nodig om de conditie van de verharding en het rioolstelsel te verbeteren. Of de karakteristieke uitstraling van dit stukje Holten bewaard blijft is echter onzeker.

Tegelijk met deze herinrichting worden ook diverse andere aanpassingen doorgevoerd. Zo zullen de parkeerplaatsen aan de Molenbelterweg vervallen omdat ook het eenrichtingsverkeer op de Molenbelterweg, tussen de Burgemeester Van de Borchstraat en de Koninginnelaan wordt opgeheven. De kruispunten worden voorzien van snelheid remmende plateaus, die passend zijn in een 30 km/u-gebied en de bestaande voorrangsregelingen worden ingetrokken. De kruispunten worden gelijkwaardig.

Ruim 70 personen uit de directe- en indirecte omgeving hebben een bezwaar ingediend, dit heeft de gemeente niet op andere gedachten kunnen brengen of zoals de gemeente zelf stelt “De uitvoering van het plan biedt kansen om de beeldkwaliteit van het gebied te verbeteren door het nemen van inrichtings- en verkeersmaatregelen”.

Reacties zijn gesloten.