Bekijk categorie

Columns

“ MONDGEUR”

Ken jij dat ook dat iemand vervelend uit zijn mond ruikt? Geen pretje om bij in de buurt te zijn…… Jaren geleden was ik in een winkel in de regio en werd door iemand geholpen. Hij deed zijn werk goed en had prachtige spullen. Toch wilde ik zo snel mogelijk mijn keuze kenbaar maken omdat […]

Judas, Janus en de Aldi

In en in verdreetig. De Hoolter hadd’n het zô good edoane biej de verkiezing. Vuur de allerèèrste kèèr meer opkomst as in Riess’n. Het CDA môs ne zetel inlèèver’n, um hun dappere stààndpunt oaver de winkelsluuting. Gemeentebelang wun, duur de Hoolter, ne zetel. Het volk gaf an det er ne meerderheid was vuur winkels lös […]

Boer’npannekooke

Ie hebt ze neet vaake op het menue stoan. Toch bint er tied’n ewes dàj’ alle wekke pannekooke op oen bord krèèg’n. De gedacht’n goat trugge, dà ‘k vuur moo, bosschopp’n dèè biej Mina van Kieft’nbeeld. Pannekook’nmel van Koopmans en ne flesse sloa-öllie. De kanne met melk stun à kloar. Een stuk of wat eier […]

Van de Preuter, Beeldman en de Zadelkamp

Miene gdacht’n gung’n disse wekke, iedere kèèr trugge noar de Zadelkamp. Appie van de Preuter is hen egoane. Ne bezundern keerl en wiej zatt’n ôk nog in de zelfde klasse. De gedacht’n vleegt trugge noar de tied det Appie nog an de Evertjesweg wônn’n en det an de Markelseweg buut’n Hoolt’n het kruudenierswinkeltje van Beeldman […]

Wat is ter te doon op ‘n Beeld?

Koningsdag, een vuurjoarszunneke en ne temperatuur diet nog wal iets hôôger had emeugt. Det was het geveul wàj’ ’s mäns veul’n op ’n Beeld. Koningsdag, de aubade zit er op, de Möll’nzangers bint good biej stemme en de rommelmarkt lèèvern van alle kèupkes op. Zelf hà ‘k miej vuur e nömm’n um gen rommel met […]

“Levensloopbestendig”

Trots en blij dat u op 80 jarige leeftijd nog eigen tanden en kiezen heeft? Flink geïnvesteerd in de jaren 90 in kronen, bruggen, implantaten of een goed frame? Dan hoop ik dat u er op een respectabele leeftijd plots tussen uit piept en niet in een zorgafhankelijke situatie beland. Zo verging het mijn vader […]

In naam van Oranje…

De tied van de feest’n en herdèènk’n kump ter wier an. Zelf bin ‘k ter à vuur in de stemming. Ofgelôôp’n wekke zag ik de nationalistische glorie van de Schott’n. Nôh ja, van de Schott’n, ééne zat er op de tribune. Het wadd’n vuurnamelijk Hollàànders diet ne machtige vuurstelling gaff’n van de Schotse folklore. Nog […]

“KINDEREN”

“Elk kind kost je een tand”, zo zei mijn moeder vroeger. Dat was voor haar zeker het geval. Met een forse parodontitis (lees: losstaande tanden door opgehoopte bacteriën onder het tandvlees) vielen ze er achter elkaar uit…. Zonder gaatjes. Ze gingen gewoon los staan. Voor haar 30e levensjaar een kunstgebit. Gelukkig zie ik dat nu […]

Èèm’n noar de Coöp

Zô mar in één kèèr stoa ‘k op moandagmänn’n à vrog biej de Coöp. Met dà ‘k ter noa binn’n lôôpe, zee ‘k doar Dinie van de winkel stoan. Joar’nlàànk bepaal’n zie het gezichte van disse Centra winkel. Och ja, det is à wier zô völle joar’n gelèènne. Noe steet ôk zie met eur winkelkeurke […]

“Gezondheid”

Gezondheid… wat is dat? De mooiste definitie die ik ooit las: “Het geestelijk, lichamelijk en emotioneel welbevinden”. (Dus niet: de afwezigheid van ziekte!) Binnenkort mag ik mijn trouwste, oude schoolvriendin (weer) behandelen. Bijna een jaar na de diagnose van een ernstige ziekte mag ze weer bij mij komen. Een goed teken en toch vind ik […]

Patat met ne klôdder mayonaise

Èèrs was ter niks en toen in één kèèr patat. Nôôit hà ‘k ’t ezeene, nôôit hà ‘k ’t ehad. Ik pienige mien harsens met krach en geweeld. De èèrste patat was det op Smidsbeeld? Ne puntzak vol, met ne kwak mayonaise, het begin van disse hèèle malaise. Het smaak’n ôôns lekker, det buultje patat. […]

Boakebouwers bedàànkt

Wat heiw we toch könn’n geniet’n van die machtige boakes en wat woj’ dan krange in de kop, àj lèèst, det er las is van voele lôch. Vuur de Grönningers is ’t môôi det de gaskraane dichte geet. Het kon zô mar in één kèèr. Gelukkig, mà noe. Het is van de zotte, gen hooltkachels […]