16 maart – Dag van de Leerplicht

0

Te laat op school komen, rondhangen op het schoolplein als de les is begonnen, op wintersport gaan buiten de schoolvakanties. Het zijn allemaal voorbeelden van schoolverzuim dat niet is toegestaan. Als kinderen of jongeren zonder goede reden geen les volgen zijn ze strafbaar. De Leerplichtwet verplicht iedere leerplichtige naar school te gaan.

Dit is niet voor niets. Zonder opleiding is het later moeilijk om een baan te vinden. Schoolverzuim kan ook tot problemen op straat leiden. Wie spijbelt heeft meer kans om overlast te geven en uiteindelijk mogelijk zelfs tot crimineel gedrag. Dat zijn niet alleen problemen voor de jongeren maar ook voor de maatschappij. En daarom is het noodzakelijk dat er meer aandacht komt voor de leerplicht en zet de gemeente Rijssen-Holten zich hierop actief in.

Onder het motto ‘Leerplicht. Neem het niet te licht’ wordt op donderdag 16 maart 2006 voor het derde achtereenvolgende jaar een nationale ‘Dag van de Leerplicht’ georganiseerd. Deze dag is een initiatief van het ministerie van OCW samen met gemeenten. De vorige twee landelijke dagen waren een overweldigend succes met respectievelijk 60 en 130 grote en kleine gemeenten die hieraan actief deelnamen. Alle reden voor het ministerie van OCW om het initiatief nu ook in 2006 te herhalen.

Landelijk worden activiteiten georganiseerd met als doel extra aandacht van leerlingen, ouders en docenten als het gaat om schoolverzuim en leerplicht. En dat is belangrijk, want ieder jaar neemt het aantal voortijdige schoolverlaters toe.

De gemeenten in de regio Almelo doen mee aan deze actie omdat zij handhaving van de leerplicht erg belangrijk vinden. De gemeente Rijssen Holten doet dit jaar voor het eerst mee door middel van een belactie voor het voortgezet onderwijs. Deze scholen zijn per brief gevraagd medewerking te verlenen door spijbelaars op donderdag 16 maart te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt contact op met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling.

Om te voorkomen dat jongeren door schooluitval in de problemen komen is er landelijk veel aandacht voor leerplicht, verzuim en voortijdig schoolverlaten. De handhaving van de leerplicht speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van spijbelen en voortijdig schoolverlaten.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.